Priser

Prislista 2021

Samtliga träningsrätter omfattar både grupp och individuell träning. 

Medlemsavgift En engångsavgift

All träning kräver medlemskap. Introduktionsutbildning ingår. 700:-

Årskort Fullt Träning i 12 månader (Juli fryst). 6400:-

Halvårskort 6 månader. 3985:-

Månadskort Fullt 795:-

Årskort autogiro 12 månader, ej Juli. Därefter löpande

med 3 månaders uppsägningstid. 580:-/månad

Årskort Vardag Vardagar 09.00-16.00. Träning i 12 månader (Juli fryst). 4500:-

Halvårskort 6 månader. 2760:-

Månadskort Vardag 545:-

Årskort Vardag autogiro 12 månader, ej Juli. Därefter löpande

med 3 månaders uppsägningstid. 400:-/månad

Provmånad

Medlemskap samt en månads träning. Kan konverteras till årskort.

Årskortet dateras från provmånadens påbörjande.

Provmånad full (795:- räknas tillgodo på Årskort fullt). 1 495:-

Provmånad vardag (545:- räknas tillgodo på Årskort vardag). 1 245:-

Klippkort 10 pass. 1 750:-

Personlig tränare

  • 1 pass 30 minuter. 350:-
  • 10 Klippkort. 3 000:-
  • Träning med endast PT och utan träningsrätt 525:-
  • 10 Klippkort träning med endast PT och utan träningsrätt 4750:-
  • Post Natal träning (PT träning efter förlossning) 10 Klippkort 6000:-

bioDensity  95:-/gång. 10ggr 85:-/gång 20ggr 75:-/gång. Icke medlem/fryst/inaktiv 150:-/gång.

BEMER 100:-/månad medlem. Icke medlem/fryst/inaktiv 400:-/månad.

Bentäthetsmätning 350:-

Frysa kort!

Alla kort är frysta under juli månad. Går att tina upp om man vill träna i juli.

Har man ett årskort kan man även göra 1 frysning per år på minst 1 till max 3 månader. Detta skall göras i förskott. För ytterligare frysning krävs läkarintyg. Vid graviditet har man rätt att frysa kortet. Vid frysning av autogirokort fortsätter den månatliga dragningen tills grundperioden är fullgjord.

Gäller från 2019-01-01